Glanhau Chwythiad ac Araenau Gwrth Gyrydu Diwydiannol

Glanhau ac Amddiffyniad rhag Cyrydu ar gyfer Cydrannau Dur ac Alwminiwm

Mae gan Mona Lifting gyfleusterau glanhau chwythiad, araenu a phaentio modern. Gellir defnyddio ein bwth glanhau chwythiad ar gyfer graean dur wedi’i oeri, pelenni, gwydr, garned, dur a chwythiad CuSO4 dur carbon, dur di-staen ac alwminiwm. Gallwn dderbyn cydrannau sy’n mesur hyd at 15m x 4m x 4.5 m ac mae’r bwth yn cynnwys craen mewnol a systemau adennill ac echdynnu graean. Rydym yn cynnig gwasanaethau glanhau chwythiad hyd SA21/2 BS EN ISO 8501-2007.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth glanhau chwythiad ar eich safle neu symudol ac rydym yn gwneud gwaith glanhau chwythiad pelenni a phaentio ar strwythurau mawr fel pontydd a pheilonau.

Gall ein bwth chwistrellu gymryd cydrannau sy’n mesur hyd at 22m x 5m x 4.5m ac mae’n cynnwys aer i mewn wedi’i hidlo ac echdynnu mygdarthau ac ailgylchdroi gwres. Rydym yn cynnig chwistrellu di-aer ac aer hyd BS EB ISO 12944. Rydym wedi’n cofrestru ar gyfer ISO 9001, ac rydym yn rhoi polisi amgylcheddol ISO 14001 ar waith i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Os oes gennych chi ofynion glanhau chwythiad neu baentio / araenu metel yna cysylltwch â ni i drafod ein gofynion.

Araenau Gwrth Gyrydu Diwydiannol

Mae Mona Lifting yn cynnig ystod o araenau gwrth gyrydu diwydiannol, ac mae’r rhain yn cynnwys:

  • Enamel Sglein
  • Systemau Modurol Masnachol
  • Systemau epoxy 2 becyn Aml Gôt
  • Ffyrdd i gerddwyr a thraffig ar gyfer pontydd dur
  • Arwynebau dim llithro gwrthiant uchel
  • Araenau leinin pibelli – gan gynnwys araenau ceramig
  • Chwistrellu metel

Contractau Araenu

Ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu rydym yn falch o gynnig gwasanaeth contractau glanhau chwythiad / glanhau chwythiad ac araenu ar gydrannau cynhyrchu. Mae cwmnïau rydym wedi gweithio â hwy ar delerau fel hyn yn cynnwys Faun Trackway a Chilli Penguin Stoves.

Profi Paent ac Adroddiadau

Mae ein harbenigedd mewn paentio ac araenu yn ein galluogi i gynnig gwasanaeth dadansoddi paent ac adrodd. Gan ddefnyddio’r offer profi DFT a’r profion adlyniad araenau diweddaraf gallwn gynghori ac adrodd ar ansawdd ac oes paent sy’n galluogi cwsmeriaid i ymestyn oes eu cydrannau strwythurol.

Enghreifftiau o Brosiectau

Faun Trackway – glanhau chwythiad i ddefnyddio offer dros dro ar ffyrdd
Chilli Penguin Stoves – chwythiad cyn trin yn y broses o gynhyrchu stofiau llosgi coed
Alwminiwm Môn – glanhau chwythiad i’r ffwrnais a’r offer castio
RWE Npower – glanhau chwythiad ac amddiffyn rhag cyrydiad i gâs mewnol tyrbinau
Doosan – glanhau chwythiad ac araenu pibelli dŵr môr gorsafoedd pŵer
First Hydro – glanhau chwythiad ac araenu pibelli dŵr oeri siafft tyrbinau

Cysylltu â Ni

Eich Preifatrwydd: Byddwn yn defnyddio eich manylion i ymateb i'ch ymholiad yn unig. Mae unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu'n unol â'n polisi preifatrwydd.