Mona Coatings – Glanhau ac Amddiffyn rhag Cyrydu

Arbenigwyr Gogledd Cymru mewn Glanhau Chwythiad ac Araenau

Mae Mona Coatings yn gwmni glanhau ac araenau o Ogledd Cymru sy’n darparu ystod o wasanaethau chwythiad, araenu a phaentio arbenigol, ar y safle ac yn eich cyfleusterau pwrpasol.

Rydym yn gallu cynnig gwasanaeth glanhau a phaentio / araenu ar unrhyw beth o eitemau untro, i gydrannau swmp, i strwythurau mawr fel pontydd, mastiau a pheilonau. Mae gennym fwth glanhau chwythiad sy’n gallu derbyn cydrannau hyd at 15m x 4m x 4.5m a gall ein bwth chwistrellu gymryd cydrannau hyd at 22m x 5m x 4.5m. Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau chwythiad hyd SA21/2 BS EN ISO 8501-2007 a chwistrellu aer / di-aer hyd BS EN ISO 12944.

Gwasanaeth Glanhau ac Araenu Cynhwysfawr

Rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau glanhau chwythiad ac araenau, gan gynnwys:

Araenau piblinellau dŵr – mewnol ac allanol ar gyfer ynni dŵr neu ddŵr yfed

Araenau gwrth-gyrydu diwydiannol – o enamel a phaentio epoxy 2-becyn, i chwistrellu metel, i arwynebau dim llithro gwrthiant uchel, i lanhau chwythiad ac araenu strwythurau mawr

Araenu contract – gwasanaeth pwrpasol ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu a chydrannau swmp

Profion ac adroddiadau paent – dadansoddi paent ac adrodd gan ddefnyddio DFT a phrofi adlyniad araenau

Gallwch ddarllen rhagor am ein gwasanaethau glanhau chwythiad ac araenau yma.

Os oes gennych chi ofynion glanhau chwythiad a phaentio / araenu yna cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Cliciwch ar yr oriel ar y dde i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Newyddion Mona

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016

Bydd Mona Lifting yn bresennol unwaith eto yn Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy yn Glasgow ar 4 a 5 Mai 2016. Cofiwch alw i’n gweld yn ein stondin ym Mhafiliwn Cymru.

Mwy